เชอร์รี่” เพศเมีย  อายุ 2-3 ปี
พันธุ์ (Breed): ไทยพันธ์ุทาง
สี (Color): น้ำตาล
✔ เข้ากับหมาเพศเดียวกันได้
❌เข้ากับลูกหมาไม่ได้
❌เข้ากับไก่ เป็ด ห่าน นก สัตว์ปีกไม่ได้
❌ เข้ากับแมวไม่ได้
❌ใช้เชือกจูงไม่ได้
❌ นอนกรงไม่ได้

ลักษณะ บุคลิก พฤติกรรม (Personality type) : รักอิสระ ติดคน

(more…)