“สำลี” เพศเมีย สีขาว พันธ์ุไทยผสม หมาข้างถนน เกิดและโตได้จากชาวบ้านใจดีให้อาหารและที่พักข้างทาง แต่ด้วยความโชคร้ายที่ตาทั้งสองข้างถูกปิดด้วยก้อนเนื้อมะเร็ง ทำให้ชาวบ้านต้องขอความช่วยเหลือมายังเราช่วยรักษาจนหาย และดูเธอตอนนี้

อายุ 4 (years/ปี) 9 (months/เดือน)
ลักษณะนิสัย เป็นมิตร อ่อนหวาน
สุขภาพ
– วัคซีนประจำปีแล้ว
– วัคซีนพิษสุนัขบ้าแล้ว
– ทำหมันแล้ว
การฝึกฝน
– รู้จักชื่อตัวเอง
– เข้ากับหมาด้วยกันได้
– เข้ากับคนได้
– เข้ากับลูกหมาได้

ดูเรื่องราวของสำลีเพิ่มเติมที่ คลิก
 

%d bloggers like this: