“แก้ว” สุนัขเพศผู้ เป็นหมาจากชาดหาดในบางแสน ถูกนำมาที่สถานพักพิงฯ ในวันทำหมัน

พันธุ์บางแก้วผสม
อายุ 4 (years/ปี) 2 (months/เดือน)

ลักษณะนิสัย : ร่าเริง ขี้เล่น เป็นมิตร ชอบคน

สุขภาพ
– วัคซีนประจำปี
– วัคซีนพิษสุนัขบ้า
– ทำหมัน

การฝึกฝน
– รู้จักชื่อตัวเอง

รูปภาพ

 

%d bloggers like this: