โครงการ “เดอะแมนช่วยหมาหาบ้าน”

เป็นโครงการที่สำคัญและจำเป็นมาก ในอดีตทางองค์กรเดอะแมนแดทเรสคิวส์ดอกส์ได้หาบ้านให้หมามามากกว่า 2 ปี แล้ว ยังไม่ได้จัดเป็นโครงการอย่างจริงจัง และมีทีมงานหาบ้านเพียงไม่กี่คน ทำให้การทำงานค่อนข้างแคบ

ในปีนี้หมาสุขภาพในการดูแลมีจำนวนมาก ด้วยหน้าที่รับผิดชอบที่ใหญ่ขึ้น จำนวนหมาที่เพิ่มขึ้นอย่างเท่าตัว จึงต้องมีการจัดหาทีมงานที่มีประสิทธิภาพ

หมาสุขภาพดีที่พร้อมสำหรับบ้านใหม่ จำนวนไม่น้อยกว่า 100 ตัว

เป้าหมายของโครงการช่วยหมาหาบ้าน หมาโต อายุมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป
–  ก.พ. – เม.ย. 2018 จำนวน 4 ตัวต่อเดือน รวม 12 ตัว
–  พ.ค. – ก.ค. 2018 จำนวน 6 ตัวต่อเดือน รวม 18 ตัว
–  ส.ค. – ต.ค. 2018 จำนวน 8 ตัวต่อเดือน รวม 24 ตัว
–  พ.ค. – ธ.ค. 2018 จำนวน 10 ตัวต่อเดือน รวม 20 ตัว
รวม 74 ตัว ในปี 2018 เฉลี่ย 7 ตัวต่อเดือน

การดำเนินงาน 

ขั้นตอนที่ 1 : สรรหาทีมงาน เพื่อจัดทำข้อมูล เนื้อหา และรูปภาพ ที่น่าสนใจ โดยต้องการทีมงานฝ่ายต่างๆ ดังนี้

  • อาสาสมัคร ถ่ายภาพ
  • อาสาสมัคร เทรนนิ่งสุนัข
  • อาสาสมัคร ถ่ายวิดีโอและตัดต่อ
  • อาสาสมัคร ทำภาพกราฟฟิค
  • อาสาสมัคร เขียนคอนเทนต์
  • อาสาสมัคร จัดทำสกู๊ปพิเศษ
  • อาสาสมัคร หาบ้านให้หมา

ขั้นตอนที่ 2 : ฝึกฝนเตรียมความพร้อมหมาที่จะหาบ้าน
ผู้รับผิดชอบ   อาสาสมัคร เทรนนิ่งสุนัข

ขั้นตอนที่ 3 : จัดทำข้อมูล ภาพถ่าย สื่อต่างๆ  ส่งเสริม และสร้างให้ผู้คนอยากเลี้ยงหมาจรจัด ด้วยภาพถ่าย กิจกรรมศึกษาเรียนรู้ วิดีโอ สกุ๊ปสั้นเกี่ยวกับความน่ารัก น่าเอ็นดูของหมาจรจัด โอกาสที่ผู้คนควรหยิบยื่นให้
ผู้รับผิดชอบ    อาสาสมัคร ถ่ายภาพ, อาสาสมัคร ถ่ายวิดีโอและตัดต่อ, อาสาสมัคร ทำภาพกราฟฟิค, อาสาสมัคร เขียนคอนเทนต์, อาสาสมัคร จัดทำสกู๊ปพิเศษ

ขั้นตอนที่ 4 : นำข้อมูลขึ้นประชาสัมพันธ์ เสาะหาผู้อุปการะ ผ่านทางช่องทางต่างๆ
ผู้รับผิดชอบ   อาสาสมัคร หาบ้านให้หมา

ขั้นตอนที่ 5 : พิจารณาข้อมูล
ผู้รับผิดชอบ  องค์กร

ขั้นตอนที่ 6 :
ผู้รับผิดชอบ   องค์กร

 

ข้อมูลเพิ่มเติม
คุณ ทีเค
โทร 0873200630
Line: @tmtrd (มี @ นำหน้า)
email: tk@themanthatrescuesdogs.org
Facebook: www.facebook.com/themanthatrescuesdogs.org