“ทะเล” สุนัขพันธ์ุไทย เพศเมีย มาจากเกาะในชลบุรี เกิดและโตที่เกาะนั้น บางคนในเกาะต้องการทำร้าย ไม่อยากให้อยู่ที่นั่น จึงต้องมาอยู่ที่สถานพักพิงฯ

(more…)