6 terriers

สุนัขขนปุย 6 ตัว อายุประมาณ 3-9 ปี
เมื่อปลายเดือนพฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา มีสุนัขพันธุ์เล็กจำนวน 12 ตัว ถูกยัดใส่ถุงปุ๋ยสีขาวปิดปากถุงแน่น แล้วนำไปทิ้งไว้หลังรถกระบะเก่า หน้าวัดด่าน จ. สมุทรปราการ พลเมืองดีไปพบ รับเปิดปากถุง และแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือ จากสภาพในครั้งแรก พวกเขาอ่อนแอ และกลัวคน หวาดระแวง ตอนนี้สุนัข 6 ตัวแข็งแรงพร้อมสำหรับบ้านใหม่แล้ว

  • นอนกรงได้
  • เข้ากับสุนัขพันธ์ุเล็กได้
    วัคซีนรวม และพิษสุนัขบ้า
    ลักษณะนิสัย : ค่อนข้างระวังตัว อยู่ด้วยกันเป็นกลุ่ม ชอบกิน
    การเลี้ยงดู : ควรเลี้ยงเป็นคู่
 

 

รูปภาพ

%d bloggers like this: